PRIVACY BELEID TENTORENT

Tentorent wil de privacy respecteren van de gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Tentorent heeft deze verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het hier beschreven beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tentorent

Delen met derden
Tentorent zal nooit persoonsgegevens aan derden verkopen.
Tentorent zal alleen persoonsgegevens delen met anderen als dit nodig is voor het uitvoeren van werk en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

SSL-verbinding
Tentorent heeft een SSL certificaat; dat wil zeggen dat gegevens die ingevuld worden op een contactformulier versleuteld worden en veilig kunnen worden verstuurd.

Persoonsgegevens
Tentorent kan beschikken over de volgende persoonlijke gegevens van klanten:
voor-en achternaam,
adres,
telefoonummer,
e-mail adres,
aanvullende informatie die betrekking heeft op uit te voeren werk.
Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

Cookies
Tentorent maakt geen gebruik van cookies.

Inzien,aanpassen,verwijderen
Een ieder heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.
Neem hiervoor contact op met Tentorent.